وزيران نفت عراق و اردن با هم گفتگو کردند

انتقال نفت,وزير نفت عراق,وزير نفت اردن,گفتگوي وزرا,
موضوع گفتگوي وزراي نفت عراق و اردن انتقال نفت بود

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو