close
تبلیغات در اینترنت
سربازي زنان در نروژ / زناني که وارد ارتش مي شوند

سربازي زنان در نروژ / زناني که وارد ارتش مي شوند

یکشنبه 07 شهريور 1395
سربازي زنان در نروژ / زناني که وارد ارتش مي شوند

سربازي زنان در نروژ    www.holoo1.ir

نروژ ,  اولين کشور اروپایی است که در آن زنان نیز مانند مران ملزم به انجام خدمت نظامی در ارتش در زمان صلح هستند؛ این کشور قانون خدمت سربازی زنان را در سال 2014 به تصویب رساند و از سال گذشته اجرای آن را آغاز کرد.

تابناک با تو


مطالب مرتبط