چرا خون دماغ مي شوم/درمان خون دماغ

چرا خون دماغ مي شوم/درمان خون دماغ

چرا خون دماغ مي شوم

خون‌ریزی ممكن است جزیی و یا خیلی شدید باشد .

 در واقع بعد از خونریزی‌های قاعدگی، خون‌ریزی بینی شایع‌ترین خون‌ریزی در انسان است كه به علت پارگی عروق مخاط بینی اتفاق می‌افتد

به ادامه مطلب برويد