مجله اينترنتي هلو

مهمترین دغدغه زنان بعد از زایمان بازگشت به همان وزن قبلی است.  به همین دلیل می‌خواهند خیلی سریع با ورزش و رژیم‌های غذایی کیلوهای اضافه دوران بارداری را کم کنند.  اما چند روز بعد از زایمان می توان ورزش کرد؟ چه ورزشهایی برای زنانی که تازه زایمان کرده اند مناسب است؟ تمرینهای ورزشی برای زنانی که سزارین کرده اند با زنانی که زایمان طبیعی داشته اند متفاوت است؟ +قبل از شروع تمرین با پزشک مشورت کنید -متخصصان معتقدند زمان شروع تمرینات ورزشی به نوع زایمان و البته وضعیت بدنی و سلامت مادر…