مهسا احمدي در هاليوود


مهسا احمدي در هاليوود

مهسا احمدي در هاليوود

هفته نامه همشهری سرنخ - خاطره علی نسب: مهسا احمدی از وقتی که  عضو گروه بدلکاری 13 بود میشناسیم . آن روزها ارشا اقدسی و گروه شان تازه در سینمای ایران به شهرت رسیده بودند. حالا دوباره رفته ایم سراغ مهسا، این بار اما ماجرا از سینمای ایران فراتر رفته است. او این بار نه جای مهناز افشار روی قطار دویده است و نه جای امیر آقایی حرکات خطرناکی را انجام داده است، کار خیلی بالاتر از اینهاست. بهانه مصاحبه مان این است که او جایزه «کریستال اوارد» را به دست آورده و شده بهترین بدلکار زن سینمای هالیوود

به ادامه مطلب برويد