مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

Ads Ads

به سرزمين مين ها وارد مي شويد

به سرزمين مين ها وارد مي شويد

به سرزمين مين ها وارد مي شويد

36 سال از آغاز زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می گذرد، مهر 59 که مردم آن را با نامهری رژیم بعث عراق آغاز کردند، دورانی که خاطرات تلخ شهادت جوانمردان و آوارگی مردم و از طرفی مقاومت و ایستادگی ملت ایران هیچگاه در اذهان پاک نخواهد شد

به ادامه مطلب برويد

ايران تم