زندگي خود را با زندگي ديگران مقايسه نکنيد


مقايسه کردن زندگي خود با ديگران

چرا زندگي خود را با زندگي ديگران مقايسه مي کنيد ؟   . اشتباه مقايسه کردن زندگي خود با ديگران

اکثر ما می‌فهمیم که چقدر مقایسه کردن خودمان با دیگران کاری احمقانه است. همه ما می‌دانیم که اینکار هیچ سودی برایمان نخواهد داشت. اما ما این نوع مقایسه‌ها را انجام می‌دهیم، چه مقایسه کردن اندازه خانه‌مان باشد، چه درآمدمان، چه ویژگی‌های ظاهری‌مان یا هر چیز قابل‌شمارش (یا غیرقابل‌شمارش) دیگر.

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب کليک کنيد