مجله اينترنتي هلو

نيازهاي عاطفي کودک را بشناسيد

براي اينکه آينده کودک را بهتر بسازيد لازم است که با نيازهاي عاطفي کودک خود آشنا شويد . از جمله نیازهای روانی که ارتباط نزدیکی با شخصیت بیرونی انسان دارد و تأثیرات آن در رفتار افراد و به خصوص کودکان و نوجوانان ملموس است، نیازهای عاطفی و احساسی و روانی است که در رشد و تعالی جنبه های فیزیکی و روانی وجود انسان بسیار اثربخش است . ..

به ادامه برويد

ادامه مطلب

آيا بايد سر کودک داد زد؟

مجله اينترنتي هلو : گاهي داد زدن لازم است مثلا  داد زدن چیزی شبیه آژیر آتش نشانیست که می‌تواند از آن با احتیاط و به عنوان علامتی از خطر استفاده کرد . . .

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب