قبل از خواب اين ماساژ را انجام دهيد


آموزش ماساژ قبل از خواب

اين ماساژ را قبل از خواب انجامدهيد  . آموزش ماساژ پيش از خواب

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب کليک کنيد

ماساژ پاها قبل از خواب فوايد زيادي دارد


8 فایده ماساژ پاها قبل از خواب
پاها، پایین ترین عضو بدن مان هستند که همه شنیده ایم به آن قلب دوم بدن هم می گویند. اما چقدر به سلامت شان اهمیت می دهیم؟ هر روز از آنها کار می کشیم و وزن بدن مان را به آنها تحمیل می کنیم، و در ازدحام مشغله هایی که داریم گاهی واقعا فراموش می کنیم که این عضو بسیار فعال هم نیاز به تیمار و رسیدگی دارد

به ادامه مطلب برويد

گرداوري : مجله سلامت هلو

ادامه مطلب کليک کنيد