ميشه يه نخ سيگار بدي؟


آخرین کام از سیگارش را می گیرد و با این سوال مواجه می شود که...

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب کليک کنيد