close
تبلیغات در اینترنت
مجله اينترنتي هلو
متن چک ضمانت به کارفرما

مجله اينترنتي هلو : متن چک ضمانت به کارفرما را چگونه بنويسيم

پرسش درباره دادن چک بابت تضمین استخدام این است:
سلام. ایا ویزیتور در شرکت ها باید دارای ضامن چک یا فته باشد ؟ چرا؟

+ پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بایت حسن انجام کار از کار گر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. چه اینکه قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. (قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد)

خبرگزاري ميزان