خوشحالي مهران مديري از خريد پخش براي ماشينش


مهران مديري و فولوکس قورباغه اي

خوشحالي مهران مديري از خريد پخش براي فولوکس قورباغه اي

اولین قسمت "دورهمی" بعد از محرم با حضور علی ضیا و مجید واشقانی میهمان خانه های مردم شد.
دورهمی
اولین قسمت از "دورهمی" بعد از پایان ماه محرم، شب گذشته با موضوع آلودگی صوتی و به همراه یک مهمان ویژه به روی آنتن شبکه نسیم رفت.
مدیری در ابتدا از انواع این دست آلودگی ها گفت و بعد هم برای بیان شدت آن ها در تهران هواپیماهایی را مثال زد که بعد از تیکاف حتی برای همسایه ای که در بالکن نشسته است هم بوق می زنند!    . مهران مديري . برنامه دور همي . Mehran Modiri

به ادامه مطلب برويد