مجله اينترنتي هلو

بهترين روش مطالعه آقاي اسماعیل قربانی کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی اظهار کرد: روش مطالعه بستگی به سن افراد دارد. به طور مثال برای دانش‌آموزان کنکوری روش PQR۴ مناسب است در حالیکه برای سایر افراد، مطالعه به این روش توصیه نمی‌شود. - وی بیان کرد: افراد باید قبل از مطالعه بستر آن را از نظر فیزیکی و روانی فراهم کنند. همچنین پرهیز از مطالعه مستمر ضروری است، به طوری‌که افراد زیر ۱۵ سال باید به ازای هر ۴۰ دقیقه مطالعه، ۲۰ دقیقه استراحت و اشخاص بالای ۱۸ سال باید به ازای هر ۵۰ دقیقه مطالعه، ۱۰…