مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي
فاطمه حمامي بار ديگر هنر خود را به نمايش گذاشت

فاطمه حمامي بار ديگر هنر خود را به نمايش گذاشت

خيلي افراد با داشتن معلوليت جسمي به همه نشان دادند معلوليت محدوديت نيست اما بعضي افراد هم هستند با داشتن بدن سالم هيچ وقت قدمي برنمي دارند و هميشه صحبت از نااميدي مي کنند

www.holoo1.ir

فاطمه حمامي از طرف لاليگا مورد تقدير قرار گرفت

فاطمه حمامي از طرف لاليگا مورد تقدير قرار گرفت ، فاطمه حمامي کيست؟ دختر خلاق ايراني

خانم فاطمه حمامی، دختر جوان اهل سفیدشهر کاشان که 85 درصد معلولیت دارد فردیست که فعل توانستن را صرف کرده با نگاه  مثبت به زندگی و تلاش فراوان، با وجود معلولیتی که از کودکی به همراهش بوده ،‌ توانسته است هنرهای بدیعی را خلق کند که حیرت اطرافیان را به همراه دارد. . .

به ادامه مطلب برويد

مجله اينترنتي هلو - www.holoo1.ir

ادامه مطلب