مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو : شاید در طول دوران بارداری که غیر از جنین، یک دستگاه موبایل هم به شما چسبیده و همه‌جا با شماست، این فکر به سرتان بزند که این همه استفاده از موبایل در بارداری خطرناک است! - شما از موبایل‌تان برای حرف زدن، ارسال پیام، گرفتن وقت از پزشک، پیدا کردن آدرس کلاس زایمان، مطالعه درباره محصولات نوزادان و احتمالا خواندن این مطلب استفاده می‌کنید! اما این همه استفاده از موبایل می‌تواند تاثیری بر رشد جنین بگذارد؟ - مدتی است محققان مطالعه در خصوص احتمال تاثیر موبایل در بارداری…