مجله اينترنتي هلو

قرص تاخيري وگادول / قرص تاخيري وگادول چه عوارضي دارد

قرص تاخيري وگادول / قرص تاخيري وگادول چه عوارضي دارد

قرص تاخيري وگادول . آيا اين قرص تاخيري عوارض هم دارد ؟ :  وگادول نام محصولی نیمه گیاهی و تركیبی توسط  دو قرص معروف است كه می‌تواند توسط مردان به صورت یک قرص واحد مصرف شده و زود انزالی آنان را در هنگام رابطه تا ۵۰ دقیقه بدون وقفه به عقب بیاندازد

به ادامه مطلب برويد

 

 

.