مجله اينترنتي هلو

کودک لجباز و حرف گوش نکن خانم ناهید ازغندی روانشناس کودک گفت : بیشتر والدین گاهی حرف یا خواسته خود را باید چندین مرتبه برای کودک خود تکرار کنند تا آن را انجام دهد که این موضوع برای پدرو مادر بسیار آزار دهنده است.   وی با بیان اینکه معمولأ کودکان 3 تا 4 ساله با بی اعتنایی به خواسته والدین احساس قدرت می کنند، ادامه داد:این یک حس ذاتی است که نباید آن را حمل بر بی ادبی کودک دانست. خانم ازغندی تأکید کرد: اولین گام برای حرف شنوی کودک این است که خواسته یا مطلب خود را آرام و ساده برای کودک توضیح داده…