مجله اينترنتي هلو

چرا از آب مي ترسيم؟

بخش سبک زندگي - آب در حقيقت ترس ندارد عاملى كه موجب ترس مى‌شود مهم است. زيرا اكثر كودكان در ابتداى كودكى از آب و شنا و حمام به شدت وحشت دارند و به هيچ عنوان با رضا و رغبت حمام نمى‌كنند.

به ادامه برويد

ادامه مطلب