مجله اينترنتي هلو

چند روش براي درمان شوره سر + برطرف کردن شوره سراین شرایط با دیده شدن تکه های کوچک, سفید رنگ و روغنی شوره در روی مو ها و شانه وهمچنین خارش و پوسته پوسته شدن پوست سر مشخص می شود.     شوره ها قطعات سلولی پوست سر هستند که با سرعت غیر عادی و تعداد زیادی ریزش پیدا می کنند.این مسئله در هر سنی بروز می کند و گونه ای از شوره سر وجود دارد که کرادل نامیده شدهو در نوزادان بروز می یابد. + چه چیزی موجب ساخته شدن شوره سر می شود؟+ شوره سر فصلی می باشد.  و در طول زمستان شدت می یابد و در تابستان…