مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو مصرف سیگار دشمن شماره یک سلامت جنین است. تولد نوزادان نارس، تولد نوزاد با وزن کم، مرده به دنیا آمدن نوزاد از جمله عوارض مصرف سیگار در دوران بارداری است. - به نظر متخصصان بارداری ایمن بارداری است که مادر به هیچ عنوان در معرض دود سیگار و سیگار قرار نگیرد چون حتی ممکن است برای خود مادر نیز بیماری‌هایی مانند قند خون بالا یا فشار خون بالا ایجاد شود. * چرا سیگار در بارداری خطرناک است؟ - دود سیگار حاوی بیش از 4 هزار ماده شیمیایی از جمله سیانور، سرب و حداقل 60 ترکیب است که می‌تواند…