مجله اينترنتي هلو

براي اينکه دهانه رحم باز شود چه کار کنيم؟

بخش بارداري و زايمان مجله اينترنتي هلو : در مرحله اول درد زایمان، دهانه رحم به اندازه 10 سانتی متر باز می شود. باز شدن دهانه رحم به طور تدریجی رخ میدهد، اما دهانه رحم می تواند به سرعت در عرض 1 یا 2 روز باز شود

به ادامه برويد

ادامه مطلب