مجله اينترنتي هلو

آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويندآدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويندآدم هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند به ادامه مطلب برويد گرداوري : مجله هلو www.holoo1.ir جملات اموزنده از بزرگان جملات اموزنده براي استفاده در زندگي