مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

Ads Ads

کودک از چه زماني شروع به راه رفتن مي کند

کودک چه زماني راه ميافتد

کودک از چه زماني شروع به راه رفتن مي کند؟

راه افتادن کودکان مسئله ای است که ذهن بسیاری از پدر و مادر ها را به خود مشغول ساخته، به طوریکه گاهی فکر می کنند از  وقت راه افتادن کودکان انها گذشته و کودک انها هنوز نمی تواند حتی درست بایستد

به ادامه مطلب برويد    کودکي که راه نمي رود  . علت دير راه افتادن کودک چيست

ايران تم