مجله اينترنتي هلو

ديشب بيرجند زلزله شد . زلزله 4.7 ريشتري در اطراف بيرجند

 - ساعت ۲.۵۰ دقیقه بامداد زلزله به بزرگی ۴.۷ ریشتر ۱۷ کیلومتری خوسف و ۲۵ کیلومتری بیرجند را لرزاند. . .

کانون زلزله روستاهای خلیلان، گل فریز، رومنجان، عیلکی بودو تیم‌های ارزیاب به محل حادثه اعزام شده‌اند. . .

طول جغرافیایی 59.04، عرض جغرافیایی 32.7 و عمق زمین لرزه  9 کیلومترو نزدیک ترین شهرها 16 کیلومتری خوسف، 24 کیلومتری بیرجند و 45 کیلومتری مود است

بازنشر : مجله اينترنتي هلو - www.holoo1.ir