مجله اينترنتي هلو

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "ایزی هلث اپشنز"، کورکومین، ماده فعال موجود در زردچوبه که عامل رنگ زرد روشن این محصول نیز است، مسئول بسیاری از فواید سلامت زردچوبه عنوان شده است. - نتایج یک پژوهش در دانشگاه یوسی‌ال‌ای در آمریکا نشان داد افرادی که طی بازه زمانی 18 ماهه این مطالعه، روزانه 90 میلی گرم کورکومین دریافت می کردند، بهبود چشمگیر در حافظه و توجه خود را شاهد بوده اند. همچنین، شرکت کنندگان بهبود در شرایط خلق و خوی را گزارش کردند.- پژوهشگران بر این باروند که این فواید مهم ممکن…