مجله اينترنتي هلو

چه کسي رکورد بيشترين مدت اقامت در فضا را دارد . فضا نورد زن

مجله اينترنتي هلو : خانم پگی ویتسون رکورد بیشترین مدت اقامت در فضا در میان فضانوردان آمریکایی را شکست . . .

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب