مجله اينترنتي هلو

قانون تربيت کودک 1 - تحسین و پاداش      بهترین پاداش برای کودکان تعریف، تمجید، تحسین و محبتِ شماست.2 - ثبات قدم و استمرار     وقتی مقرراتی را برای کودکتان تعیین می‌کنید، نباید آن را به سادگی تغییر دهید.   اغلب والدین برای برقراری آرامش در خانه و یا پایان دادن به گریه فرزندانشان، قوانین را نقض می‌کنند اما اگر قاعده ای را تعیین کردید، هیچ کس (همسرتان، مادربزرگ و حتی خود شما) نباید آن را نقض کند و همگی باید آن را محترم بشمارید. قانون وقتی قانون است که همه…