مجله اينترنتي هلو

اکسی توسین یا هورمون عشق ،انتقال دهنده عصبی است که در بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس ساخته می‌شود و به آرامش و کاهش فشار خون و سطح کورتیزول کمک می‌کند.     این هورمون آستانه درد را افزایش می‌دهد، اثر ضد اضطرابی دارد و انواع مختلف تعامل مثبت اجتماعی را تحریک می‌کند و علاوه بر این، باعث رشد و ترمیم می‌شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران اکسی توسین کمک می‌کند تا معاشرت کنید، دوست شوید و با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید. + اما چه مواد غذایی به تولید این هورمون…