درمان سکسکه با اين روش


درمان سکسکه

درمان سکسکه با اين روش . علت سکسکه چيست

تقریباً همه  ممکن  است  دچار سکسکه  شوند، حتی  جنین
سکسکه  عبارت  است  از انقباضات  ناخودآگاه  و مکرر عضله  دیافراگم . سکسکه  یک  علامت  است  و نه  یک  بیماری . در ایجاد سکسکه  دیافراگم  عضله  بزرگ  و نازکی  که  قفسه  سینه  را از شکم  جدا می  سازد و عصب  فرنیک  (عصبی  که  دیافراگم  را به  مغز وصل  می کند) نقش  دارند.

به ادامه مطلب برويد