مجله اينترنتي هلو

داد زدن سر کودک اول از همه؛ دادن زدن همیشه هم بد نیستبله، درست است؛ داد زدن گاهی مفید و حتی لازم است. داد زدن چیزی شبیه آژیر آتش نشانیست که می‌تواند از آن با احتیاط و به عنوان علامتی از خطر استفاده کرد.     داد زدن به فرزندتان یاد می‌دهد تا زمانی که داد نزدنید جدی نیستیدداد زدن، شکلی موثر از هشدار برای بچه‌ها در مواقعی است که در موقعیتی خطرناک قرار می‌گیرند. یعنی داد زدن باید فقط شیوه‌ای از هشدار باشد، نه بخشی از تنبیه یا روشی برای اداره‌ی امور روزمره!…