به سرزمين مين ها وارد مي شويد


به سرزمين مين ها وارد مي شويد

به سرزمين مين ها وارد مي شويد

36 سال از آغاز زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می گذرد، مهر 59 که مردم آن را با نامهری رژیم بعث عراق آغاز کردند، دورانی که خاطرات تلخ شهادت جوانمردان و آوارگی مردم و از طرفی مقاومت و ایستادگی ملت ایران هیچگاه در اذهان پاک نخواهد شد

به ادامه مطلب برويد