مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

دفع پروتئين

علت دفع پروتئين در دوران بارداري چيست؟

علت دفع پروتئين در دوران بارداري چيست؟

چوب تست با یک نوار شیمی مخصوص در ادرار قرار داده می شود. نوار بر اساس وجود پروتئین در ادرار تغییر رنگ می دهد. همچنین نشان می دهد که پروتئین موجود در آن چه مقدار است . .

به ادامه برويد

ادامه مطلب