مجله اينترنتي هلو

خبر جديد از آموزش و پرورش براي بازنشستگان آقاي علی بیرانوندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مهرماه سال تحصیلی 97 - 96 بیش از 600 نفر از فرهنگیان این استان که خدمت 30 ساله آنها به پایان رسیده است، بازنشسته خواهند شد.      وی بدون اشاره به تعداد کمبود معلم در استان ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در برخی رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله ابتدایی، متوسطه پسران و بویژه در شهرستان چرداول شماری از این افراد دوباره دعوت بکار شده یا بازنشستگی آنها که تا 35 سال…