مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو - سونوگرافی واژینال، اسکن سونوگرافی است که توسط یک پروب که به داخل واژن وارد می‌شود، انجام می‌شود. این یک تصویر واضح از جنین، دهانه رحم و جفت می‌دهد. به سونوگرافی واژینال، سونوگرافی داخلی نیز گفته می‌شود. اما آیا سونوگرافی واژینال در بارداری برای جنین مضر است؟ آیا در دوران بارداری می‌توان سونوگرافی واژینال انجام داد؟ * سونوگرافی واژینال چیست؟سونوگرافی واژینال به پزشک یا متخصص سونوگرافی اجازه می‌دهد جنین را ببینید و اندازه‌گیری کند. حتی ممکن است…