مجله اينترنتي هلو

holoo1
بهروز پدرش را به قتل رساند

بهروز پدرش را به قتل رساند

بخش حوادث : پليس  با ورود به خانه با جسد مرد 68 ساله درحالی رو به رو شدند که دست‌هایش با لباس و پاهایش با پتو بسته شده بود . . .

به ادامه برويد

, , , ,
ادامه مطلب
< <