مجله اينترنتي هلو

آب و صابون به تنهایی برای پاکسازی پوست و از بین بردن این آلودگی ها کافی نیست زیرا این مواد باقیمانده غیر محلولی ایجاد می کنند که موجب می شود تا پوست کدر، پژمرده و افتاده به نظر برسد. بنابراین باید موادی مانند اجسام چرب که مواد رنگی، پودرهای آرایشی و جرم های پوست را گرفته و آنها را بیرون می کشد، بکار رود. این روغن ها به نام روغن های پاک کننده یا شیر پاک کن مشهورند.* اهداف پاکسازی پوستپوست در هر سنی نیاز به توجه و مراقبت دارد.پاک نمودن مواد آرایشی و آلودگی ها از سطح پوستلایه برداری ملایم سلولهای…