مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو - واژن چیست؟واژن یا مهبل مجرایی به طول چند سانتی متر در بخش درونی در دستگاه تناسلی زنانه است که مدخلی به بخش خارجی دستگاه تناسلی( فَرْج) دارد. واژن در امیزش جنسی و زایمان کاربرد دارد.-واژن قسمتی از دستگاه تناسلی زنان است که نقش مهمی را در تولید مثل و سیستم های هورمونی اجرا می کند، واژن مخاطی دارد که پ هاش را متعادل نگه داشته و از وارد شدن باکتری های مضر و ویروس ها جلوگیری می کند دیواره های آن از فیبر درست شده و الاستیسیته دارد به همین دلیل عملکرد بالایی دارد؛ راهی برای خارج شدن…