مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

تشخيص جنسيت جنين

جنسيت جنين را از ظاهر مادر تشخيص دهيد ، جنسيت نوزاد

جنسيت جنين را از ظاهر مادر تشخيص دهيد

تشخیص جنسیت, بر اساس چگونگی پایین تنه این بار جهت تشخیص جنسیت باید به به چگونگی افزایش حجم پایین تنه توجه کرد آیا مادر آبستن حس میکند که در ناحیه پایین تنه اضافه وزن یافته است ؟

به ادامه مطلب برويد

مجله اينترنتي هلو - www.holoo1.ir

ادامه مطلب