مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

شكست عشقي خورده ايد

شکست عشقی چیست؟

«شکست عشقی»، «شکست عاطفی» یا هر نام دیگری که روی «نه شنیدن از کسی که دوستش داریم» یا «به هم خوردن یک رابطه عاطفی» بگذاریم، این پدیده یکی از رایج ترین اتفاق های دوران آشنایی یا نامزدی است

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب