مجله اينترنتي هلو

روش هاي پيشگيري از تجاوز جنسي

زناشويي - تجاوز جنسی ديگر آخرین مرحله است ولی ازار جنسی میتواند اعم از رفتار، حرف های زشت، نظر کردن به اصطلاح هیزی کردن و لمس اعضای بدن بچه یا قربانی باشد، به عنوان مثال درصورتی که راننده سرويس کودکی کلمات مستهجنی بکار ببرد خود ازار جنسی به حساب میروند

به ادامه برويد

ادامه مطلب