مجله اينترنتي هلو

با داروهاي تاخيري زودانزالي را درمان کنيد برخی از دارو ها هستند که برای درمان زودانزالی مردان حین رابطه جنسی با همسر استفاده می شوند. البته بهتر است که زودانزالی بوسیله روش های ذهنی و از راه تلقین روانی حل شود.    - زود انزالی یا زود ارضایی به مشکلی گفته می شود که در آن مرد قبل از آنچه خود و همسرش می خواهند منی از بدنش خارج شده و بهانزال برسد. البته اگر این مشکل همیشگی نبوده و به دلایل مقطعی مانند استرس، بی خوابی و ... باشد جای نگرانی نیست چون پس از برطرف شدن عوامل اصلی فرد به حالت…