مجله اينترنتي هلو

محمد رضوانی متخصص پوست و مو  درباره لوپوس اظهار کرد: لوپوس یک بیماری خود ایمن است. در این عارضه سیستم ایمنی بدن به بافت‌های مختلف در بدن مانند قلب، کلیه‌ها، کبد و حتی سیستم خونی حمله می‌کند، بنابراین بر اساس این حمله، اتفاقاتی در بافت رخ می‌دهد که بافت کارایی لازم خود را از دست می‌دهد. * انواع لوپوس او بیان کرد: لوپوس به دو نوع SLE (لوپوس اریتماتوز سیستمیک) و DLE (لوپوس اریتماتوز دیسکوئید) تقسیم بندی می‌شود. در نوع SLE بافت‌های مختلف در بدن مانند کبد، کلیه‌ها…