مجله اينترنتي هلو

بهداشت رواني محل کار ، + بهداشت روانی در محیط کار چیست؟ بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش مشکلات روانی و اختلالات رفتاری در کارکنان یک مجموعه و سالم سازی فضای روانی کار به نحوی که: -  هیچ یک از کارکنان مجموعه به دلیل عوامل موجود در آن دچار اختلال روانی نشوند.-   همه کارکنان از این که در آن مجموعه مشغول به کار هستند، احساس رضایت کنند و علاقه مند باشند کار خود را در آن جا ادامه دهند.-   هر یک از کارکنان سازمان درباره خود، مافوق، همکاران خود و به طور کلی…