مجله اينترنتي هلو

چه چيزهايي روي تعيين جنسيت جنين تاثير گذار است؟ مجله اينترنتي هلو بر اساس مطالعات صورت گرفته مادرانی که طی بارداری دچار استرس جسمی یا روحی می‌شوند، احتمال داشتن نوزاد پسر در آن‌ها کمتر بوده و همچنین ممکن است خطر بیشتری برای تولد نوزاد زودرس داشته باشند.* کاترین مونک، مدیر بهداشت روان زنان در کلمبیا گفت: "رحم اولین خانه نفوذپذیر است. اگرچه جنیست فرزند طبق قاعده‌ای صورت می‌گیرد، اما بارداری پسران به مراتب آسیب پذیرتر است. ما میدانیم که مردان در رحم آسیب پذیرترند و احتمالا استرس…