اين اشتباهات در آرايش شما را پير نشان مي دهد

اين اشتباهات در آرايش شما را پير نشان مي دهد

آيا مي دانيد که اگر در روش آرايش کردن دچار اشتباه شويد نه تنها زيبا نخواهيد شد بلکه باعث مي شود پير تر ديده شويد . با ما همراه باشيد تا اين اشتباهات را به شما ياداور شويم

 

به ادامه مطلب برويد

خانم ها اين رژ لب ها را فراموش نکنيد

خانم ها اين رژ لب ها را فراموش نکنيد

 خانم ها اين رژ لب ها را فراموش نکنند

بيشتر خانم ها از رژلب استفاده مي کنند به همين خاطر بايد چيزهايي را درباره رژلب بدانيد . همراه ما باشيد

به ادامه مطلب برويد