مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

اندازه شکم در بارداري

اندازه شکم در 9 ماه بارداري

اندازه شکم در 9 ماه بارداري

بخش بارداري - اگرچه مهمترین وقایع بارداری شما در سه ماهه اول بارداری رخ میدهد اما شکم شما رشدی نداشته و بزرگ نمیشود و تا سه ماهه دوم بارداری و معمولا ماه چهارم بارداری تغییری در آن دیده نمیشود. . .

به ادامه برويد

ادامه مطلب