مجله اينترنتي هلو شامل اخبار، مدل لباس، پزشکي، زناشويي، سبک زندگي

امنيت گوگل

بيوگرافي خانم پريسا تبريز زن موفق ايراني در گوگل

يکي از زنان موفق ايراني خانم پريسا تبريز است . خانم پريسا تبريز مسئول امنيت کروم است . پريسا تبريز باعث افتخار ما ايرانيان است . بخش بيوگرافي مجله اينترنتي هلو مي خواهد شما را با زندگي نامه خانم پريسا تبريز آشنا کند

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب