مجله اينترنتي هلو

مجله اينترنتي هلو - پژوهشگران استرالیایی نمونه بافت ریه ٥٢ نفر را که پیش از مرگ اعضایشان را برای تحقیقات، اهدا کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه‌های بررسی شده در این تحقیق، ۱۵ نفر مبتلا به آسم نبودند، ۲۱ نفر آسم داشتند، اما به دلیل دیگری مرده بودند و ۱۶ نفر هم به دلیل آسم مرده بودند.*پژوهشگران از این ریه‌های اهدا شده، ١٤٠٠ نمونه برداشتند و پس از رنگ‌آمیزی و مشاهده آن‌ها در زیر میکروسکوپ دریافتند که رابطه مستقیمی بین فاکتوری به نام ضریب توده بدنی (BMI) و وجود چربی در…