بيکاري در خراسان جنوبي کمتر از جاهاي ديگر است


بيکاري در خراسان جنوبي

بيکاري در خراسان جنوبي کمتر از جاهاي ديگر است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری این استان در بهار سال 95 معادل 7.3 درصد بود که این رقم نسبت به میانگین بیکاری در کشور (12.2 )حدود پنج درصد کمتر است

به ادامه مطلب برويد