مجله اينترنتي هلو

در هر زماني که دچار ترس شديد اين دعا را بخوانيد ، دعاي رهايي از ترس و دلشوره ، خواندن دعا براي رفع اضطرات و ترس